Theoretical – No Known Name

(9-7-9)

Key C

C Db Eb Fb F Gb G Ab Cb

Triads in Scale: Db Fb Ab Cb Cm Dbm Fm Abm Db+ Fb+ Cdim Fdim

Key G

G Ab Bb Cb C Db D Eb Gb

Triads in Scale: Ab Cb Eb Gb Gm Abm Cm Ebm Ab+ Cb+ Gdim Cdim

Key D

D Eb F Gb G Ab A Bb Db

Triads in Scale: Eb Gb Bb Db Dm Ebm Gm Bbm Eb+ Gb+ Ddim Gdim

Key A

A Bb C Db D Eb E F Ab

Triads in Scale: Bb Db F Ab Am Bbm Dm Fm Bb+ Db+ Adim Ddim

Key E

E F G Ab A Bb B C Eb

Triads in Scale: F Ab C Eb Em Fm Am Cm F+ Ab+ Edim Adim

Key B

B C D Eb E F F# G Bb

Triads in Scale: C Eb G Bb Bm Cm Em Gm C+ Eb+ Bdim Edim

Key F#

F# G A Bb B C C# D F

Triads in Scale: G Bb D F F#m Gm Bm Dm G+ Bb+ F#dim Bdim

Key F

F Gb Ab Bbb Bb Cb C Db Fb

Triads in Scale: Gb Bbb Db Fb Fm Gbm Bbm Dbm Gb+ Bbb+ Fdim Bbdim

Key Bb

Bb Cb Db Ebb Eb Fb F Gb Bbb

Triads in Scale: Cb Ebb Gb Bbb Bbm Cbm Ebm Gbm Cb+ Ebb+ Bbdim Ebdim

Key Eb

Eb Fb Gb Abb Ab Bbb Bb Cb Ebb

Triads in Scale: Fb Abb Cb Ebb Ebm Fbm Abm Cbm Fb+ Abb+ Ebdim Abdim

Key Ab

Ab Bbb Cb Dbb Db Ebb Eb Fb Abb

Triads in Scale: Bbb Dbb Fb Abb Abm Bbbm Dbm Fbm Bbb+ Dbb+ Abdim Dbdim

Key Db

Db Ebb Fb Gbb Gb Abb Ab Bbb Dbb

Triads in Scale: Ebb Gbb Bbb Dbb Dbm Ebbm Gbm Bbbm Ebb+ Gbb+ Dbdim Gbdim

Key Gb

Gb Abb Bbb Cbb Cb Dbb Db Ebb Gbb

Triads in Scale: Abb Cbb Ebb Gbb Gbm Abbm Cbm Ebbm Abb+ Cbb+ Gbdim Cbdim