Theoretical – No Known Name

(9-37-4)

Key C

C D Eb E F# G Bb B

Triads in Scale: C Eb G Cm Em Gm Bm Eb+ Bb+ Edim

Key G

G A Bb B C# D F F#

Triads in Scale: G Bb D Gm Bm Dm F#m Bb+ F+ Bdim

Key D

D E F F# G# A C C#

Triads in Scale: D F A Dm F#m Am C#m F+ C+ F#dim

Key A

A B C C# D# E G G#

Triads in Scale: A C E Am C#m Em G#m C+ G+ C#dim

Key E

E F# G G# A# B D D#

Triads in Scale: E G B Em G#m Bm D#m G+ D+ G#dim

Key B

B C# D D# E# F# A A#

Triads in Scale: B D F# Bm D#m F#m A#m D+ A+ D#dim

Key F#

F# G# A A# B# C# E E#

Triads in Scale: F# A C# F#m A#m C#m E#m A+ E+ A#dim

Key F

F G Ab A B C Eb E

Triads in Scale: F Ab C Fm Am Cm Em Ab+ Eb+ Adim

Key Bb

Bb C Db D E F Ab A

Triads in Scale: Bb Db F Bbm Dm Fm Am Db+ Ab+ Ddim

Key Eb

Eb F Gb G A Bb Db D

Triads in Scale: Eb Gb Bb Ebm Gm Bbm Dm Gb+ Db+ Gdim

Key Ab

Ab Bb Cb C D Eb Gb G

Triads in Scale: Ab Cb Eb Abm Cm Ebm Gm Cb+ Gb+ Cdim

Key Db

Db Eb Fb F G Ab Cb C

Triads in Scale: Db Fb Ab Dbm Fm Abm Cm Fb+ Cb+ Fdim

Key Gb

Gb Ab Bbb Bb C Db Fb F

Triads in Scale: Gb Bbb Db Gbm Bbm Dbm Fm Bbb+ Fb+ Bbdim