Theoretical – No Known Name

(9-36-4)

Key C

C Eb E F# G A Bb B

Triads in Scale: C Eb Cm Em Am Eb+ Eb+ Edim F#dim Adim

Key G

G Bb B C# D E F F#

Triads in Scale: G Bb Gm Bm Em Bb+ Bb+ Bdim C#dim Edim

Key D

D F F# G# A B C C#

Triads in Scale: D F Dm F#m Bm F+ F+ F#dim G#dim Bdim

Key A

A C C# D# E F# G G#

Triads in Scale: A C Am C#m F#m C+ C+ C#dim D#dim F#dim

Key E

E G G# A# B C# D D#

Triads in Scale: E G Em G#m C#m G+ G+ G#dim A#dim C#dim

Key B

B D D# E# F# G# A A#

Triads in Scale: B D Bm D#m G#m D+ D+ D#dim E#dim G#dim

Key F#

F# A A# B# C# D# E E#

Triads in Scale: F# A F#m A#m D#m A+ A+ A#dim B#dim D#dim

Key F

F Ab A B C D Eb E

Triads in Scale: F Ab Fm Am Dm Ab+ Ab+ Adim Bdim Ddim

Key Bb

Bb Db D E F G Ab A

Triads in Scale: Bb Db Bbm Dm Gm Db+ Db+ Ddim Edim Gdim

Key Eb

Eb Gb G A Bb C Db D

Triads in Scale: Eb Gb Ebm Gm Cm Gb+ Gb+ Gdim Adim Cdim

Key Ab

Ab Cb C D Eb F Gb G

Triads in Scale: Ab Cb Abm Cm Fm Cb+ Cb+ Cdim Ddim Fdim

Key Db

Db Fb F G Ab Bb Cb C

Triads in Scale: Db Fb Dbm Fm Bbm Fb+ Fb+ Fdim Gdim Bbdim

Key Gb

Gb Bbb Bb C Db Eb Fb F

Triads in Scale: Gb Bbb Gbm Bbm Ebm Bbb+ Bbb+ Bbdim Cdim Ebdim