Theoretical – No Known Name

(9-358-7)

Key C

C Db D Eb F Gb A

Triads in Scale: F Cdim

Key G

G Ab A Bb C Db E

Triads in Scale: C Gdim

Key D

D Eb E F G Ab B

Triads in Scale: G Ddim

Key A

A Bb B C D Eb F#

Triads in Scale: D Adim

Key E

E F F# G A Bb C#

Triads in Scale: A Edim

Key B

B C C# D E F G#

Triads in Scale: E Bdim

Key F#

F# G G# A B C D#

Triads in Scale: B F#dim

Key F

F Gb G Ab Bb Cb D

Triads in Scale: Bb Fdim

Key Bb

Bb Cb C Db Eb Fb G

Triads in Scale: Eb Bbdim

Key Eb

Eb Fb F Gb Ab Bbb C

Triads in Scale: Ab Ebdim

Key Ab

Ab Bbb Bb Cb Db Ebb F

Triads in Scale: Db Abdim

Key Db

Db Ebb Eb Fb Gb Abb Bb

Triads in Scale: Gb Dbdim

Key Gb

Gb Abb Ab Bbb Cb Dbb Eb

Triads in Scale: Cb Gbdim