Theoretical – No Known Name

(9-2459-1)

Key C

C C# D D# F# B

Triads in Scale: B Bm

Key G

G G# A A# C# F#

Triads in Scale: F# F#m

Key D

D D# E E# G# C#

Triads in Scale: C# C#m

Key A

A A# B B# D# G#

Triads in Scale: G# G#m

Key E

E E# F# F## A# D#

Triads in Scale: D# D#m

Key B

B B# C# C## E# A#

Triads in Scale: A# A#m

Key F#

F# F## G# G## B# E#

Triads in Scale: E# E#m

Key F

F F# G G# B E

Triads in Scale: E Em

Key Bb

Bb B C C# E A

Triads in Scale: A Am

Key Eb

Eb E F F# A D

Triads in Scale: D Dm

Key Ab

Ab A Bb B D G

Triads in Scale: G Gm

Key Db

Db D Eb E G C

Triads in Scale: C Cm

Key Gb

Gb G Ab A C F

Triads in Scale: F Fm