Theoretical – No Known Name

(9-24589-6)

Key C

C Db Eb E G

Triads in Scale: C Cm

Key G

G Ab Bb B D

Triads in Scale: G Gm

Key D

D Eb F F# A

Triads in Scale: D Dm

Key A

A Bb C C# E

Triads in Scale: A Am

Key E

E F G G# B

Triads in Scale: E Em

Key B

B C D D# F#

Triads in Scale: B Bm

Key F#

F# G A A# C#

Triads in Scale: F# F#m

Key F

F Gb Ab A C

Triads in Scale: F Fm

Key Bb

Bb Cb Db D F

Triads in Scale: Bb Bbm

Key Eb

Eb Fb Gb G Bb

Triads in Scale: Eb Ebm

Key Ab

Ab Bbb Cb C Eb

Triads in Scale: Ab Abm

Key Db

Db Ebb Fb F Ab

Triads in Scale: Db Dbm

Key Gb

Gb Abb Bbb Bb Db

Triads in Scale: Gb Gbm