Blues Dorian Hexatonic

(9-2458-6)

Key C

C Db Eb E G A

Triads in Scale: C Eb Cm Am Adim

Key G

G Ab Bb B D E

Triads in Scale: G Bb Gm Em Edim

Key D

D Eb F F# A B

Triads in Scale: D F Dm Bm Bdim

Key A

A Bb C C# E F#

Triads in Scale: A C Am F#m F#dim

Key E

E F G G# B C#

Triads in Scale: E G Em C#m C#dim

Key B

B C D D# F# G#

Triads in Scale: B D Bm G#m G#dim

Key F#

F# G A A# C# D#

Triads in Scale: F# A F#m D#m D#dim

Key F

F Gb Ab A C D

Triads in Scale: F Ab Fm Dm Ddim

Key Bb

Bb Cb Db D F G

Triads in Scale: Bb Db Bbm Gm Gdim

Key Eb

Eb Fb Gb G Bb C

Triads in Scale: Eb Gb Ebm Cm Cdim

Key Ab

Ab Bbb Cb C Eb F

Triads in Scale: Ab Cb Abm Fm Fdim

Key Db

Db Ebb Fb F Ab Bb

Triads in Scale: Db Fb Dbm Bbm Bbdim

Key Gb

Gb Abb Bbb Bb Db Eb

Triads in Scale: Gb Bbb Gbm Ebm Ebdim