Theoretical – No Known Name

(8-57-8)

Key C

C Db Gb G Ab Bb Cb

Triads in Scale: Gb Gb+ Gdim

Key G

G Ab Db D Eb F Gb

Triads in Scale: Db Db+ Ddim

Key D

D Eb Ab A Bb C Db

Triads in Scale: Ab Ab+ Adim

Key A

A Bb Eb E F G Ab

Triads in Scale: Eb Eb+ Edim

Key E

E F Bb B C D Eb

Triads in Scale: Bb Bb+ Bdim

Key B

B C F F# G A Bb

Triads in Scale: F F+ F#dim

Key F#

F# G C C# D E F

Triads in Scale: C C+ C#dim

Key F

F Gb Cb C Db Eb Fb

Triads in Scale: Cb Cb+ Cdim

Key Bb

Bb Cb Fb F Gb Ab Bbb

Triads in Scale: Fb Fb+ Fdim

Key Eb

Eb Fb Bbb Bb Cb Db Ebb

Triads in Scale: Bbb Bbb+ Bbdim

Key Ab

Ab Bbb Ebb Eb Fb Gb Abb

Triads in Scale: Ebb Ebb+ Ebdim

Key Db

Db Ebb Abb Ab Bbb Cb Dbb

Triads in Scale: Abb Abb+ Abdim

Key Gb

Gb Abb Dbb Db Ebb Fb Gbb

Triads in Scale: Dbb Dbb+ Dbdim