Theoretical – No Known Name

(8-367-4)

Key C

C Eb E G Bb B

Triads in Scale: C Eb Cm Eb+ Edim

Key G

G Bb B D F F#

Triads in Scale: G Bb Gm Bb+ Bdim

Key D

D F F# A C C#

Triads in Scale: D F Dm F+ F#dim

Key A

A C C# E G G#

Triads in Scale: A C Am C+ C#dim

Key E

E G G# B D D#

Triads in Scale: E G Em G+ G#dim

Key B

B D D# F# A A#

Triads in Scale: B D Bm D+ D#dim

Key F#

F# A A# C# E E#

Triads in Scale: F# A F#m A+ A#dim

Key F

F Ab A C Eb E

Triads in Scale: F Ab Fm Ab+ Adim

Key Bb

Bb Db D F Ab A

Triads in Scale: Bb Db Bbm Db+ Ddim

Key Eb

Eb Gb G Bb Db D

Triads in Scale: Eb Gb Ebm Gb+ Gdim

Key Ab

Ab Cb C Eb Gb G

Triads in Scale: Ab Cb Abm Cb+ Cdim

Key Db

Db Fb F Ab Cb C

Triads in Scale: Db Fb Dbm Fb+ Fdim

Key Gb

Gb Bbb Bb Db Fb F

Triads in Scale: Gb Bbb Gbm Bbb+ Bbdim