Theoretical – No Known Name

(8-267-4)

Key C

C Eb E F G B

Triads in Scale: C Cm Eb+

Key G

G Bb B C D F#

Triads in Scale: G Gm Bb+

Key D

D F F# G A C#

Triads in Scale: D Dm F+

Key A

A C C# D E G#

Triads in Scale: A Am C+

Key E

E G G# A B D#

Triads in Scale: E Em G+

Key B

B D D# E F# A#

Triads in Scale: B Bm D+

Key F#

F# A A# B C# E#

Triads in Scale: F# F#m A+

Key F

F Ab A Bb C E

Triads in Scale: F Fm Ab+

Key Bb

Bb Db D Eb F A

Triads in Scale: Bb Bbm Db+

Key Eb

Eb Gb G Ab Bb D

Triads in Scale: Eb Ebm Gb+

Key Ab

Ab Cb C Db Eb G

Triads in Scale: Ab Abm Cb+

Key Db

Db Fb F Gb Ab C

Triads in Scale: Db Dbm Fb+

Key Gb

Gb Bbb Bb Cb Db F

Triads in Scale: Gb Gbm Bbb+