Theoretical – No Known Name

(7-45-8)

Key C

C Db F Gb Bb Cb

Triads in Scale: Gb Bbm Gb+

Key G

G Ab C Db F Gb

Triads in Scale: Db Fm Db+

Key D

D Eb G Ab C Db

Triads in Scale: Ab Cm Ab+

Key A

A Bb D Eb G Ab

Triads in Scale: Eb Gm Eb+

Key E

E F A Bb D Eb

Triads in Scale: Bb Dm Bb+

Key B

B C E F A Bb

Triads in Scale: F Am F+

Key F#

F# G B C E F

Triads in Scale: C Em C+

Key F

F Gb Bb Cb Eb Fb

Triads in Scale: Cb Ebm Cb+

Key Bb

Bb Cb Eb Fb Ab Bbb

Triads in Scale: Fb Abm Fb+

Key Eb

Eb Fb Ab Bbb Db Ebb

Triads in Scale: Bbb Dbm Bbb+

Key Ab

Ab Bbb Db Ebb Gb Abb

Triads in Scale: Ebb Gbm Ebb+

Key Db

Db Ebb Gb Abb Cb Dbb

Triads in Scale: Abb Cbm Abb+

Key Gb

Gb Abb Cb Dbb Fb Gbb

Triads in Scale: Dbb Fbm Dbb+