Mixolydian Pentatonic

(6-56-3)

Key C

C E F G Bb

Triads in Scale: C Edim

Key G

G B C D F

Triads in Scale: G Bdim

Key D

D F# G A C

Triads in Scale: D F#dim

Key A

A C# D E G

Triads in Scale: A C#dim

Key E

E G# A B D

Triads in Scale: E G#dim

Key B

B D# E F# A

Triads in Scale: B D#dim

Key F#

F# A# B C# E

Triads in Scale: F# A#dim

Key F

F A Bb C Eb

Triads in Scale: F Adim

Key Bb

Bb D Eb F Ab

Triads in Scale: Bb Ddim

Key Eb

Eb G Ab Bb Db

Triads in Scale: Eb Gdim

Key Ab

Ab C Db Eb Gb

Triads in Scale: Ab Cdim

Key Db

Db F Gb Ab Cb

Triads in Scale: Db Fdim

Key Gb

Gb Bb Cb Db Fb

Triads in Scale: Gb Bbdim