Raga Kumurdaki (India)

(6-24-1)

Key C

C D E F# B

Triads in Scale: Bm

Key G

G A B C# F#

Triads in Scale: F#m

Key D

D E F# G# C#

Triads in Scale: C#m

Key A

A B C# D# G#

Triads in Scale: G#m

Key E

E F# G# A# D#

Triads in Scale: D#m

Key B

B C# D# E# A#

Triads in Scale: A#m

Key F#

F# G# A# B# E#

Triads in Scale: E#m

Key F

F G A B E

Triads in Scale: Em

Key Bb

Bb C D E A

Triads in Scale: Am

Key Eb

Eb F G A D

Triads in Scale: Dm

Key Ab

Ab Bb C D G

Triads in Scale: Gm

Key Db

Db Eb F G C

Triads in Scale: Cm

Key Gb

Gb Ab Bb C F

Triads in Scale: Fm