Blues Dorian Hexatonic

(14-2345811121314-6)

Key C

C Db D# E G A

Triads in Scale: C Am

Key G

G Ab A# B D E

Triads in Scale: G Em

Key D

D Eb E# F# A B

Triads in Scale: D Bm

Key A

A Bb B# C# E F#

Triads in Scale: A F#m

Key E

E F F## G# B C#

Triads in Scale: E C#m

Key B

B C C## D# F# G#

Triads in Scale: B G#m

Key F#

F# G G## A# C# D#

Triads in Scale: F# D#m

Key F

F Gb G# A C D

Triads in Scale: F Dm

Key Bb

Bb Cb C# D F G

Triads in Scale: Bb Gm

Key Eb

Eb Fb F# G Bb C

Triads in Scale: Eb Cm

Key Ab

Ab Bbb B C Eb F

Triads in Scale: Ab Fm

Key Db

Db Ebb E F Ab Bb

Triads in Scale: Db Bbm

Key Gb

Gb Abb A Bb Db Eb

Triads in Scale: Gb Ebm