Theoretical – No Known Name

(13-24781013-6)

Key C

C Db Eb F F# G# A B

Triads in Scale: F Eb+ F#dim G#dim Adim

Key G

G Ab Bb C C# D# E F#

Triads in Scale: C Bb+ C#dim D#dim Edim

Key D

D Eb F G G# A# B C#

Triads in Scale: G F+ G#dim A#dim Bdim

Key A

A Bb C D D# E# F# G#

Triads in Scale: D C+ D#dim E#dim F#dim

Key E

E F G A A# B# C# D#

Triads in Scale: A G+ A#dim B#dim C#dim

Key B

B C D E E# F## G# A#

Triads in Scale: E D+ E#dim F##dim G#dim

Key F#

F# G A B B# C## D# E#

Triads in Scale: B A+ B#dim C##dim D#dim

Key F

F Gb Ab Bb B C# D E

Triads in Scale: Bb Ab+ Bdim C#dim Ddim

Key Bb

Bb Cb Db Eb E F# G A

Triads in Scale: Eb Db+ Edim F#dim Gdim

Key Eb

Eb Fb Gb Ab A B C D

Triads in Scale: Ab Gb+ Adim Bdim Cdim

Key Ab

Ab Bbb Cb Db D E F G

Triads in Scale: Db Cb+ Ddim Edim Fdim

Key Db

Db Ebb Fb Gb G A Bb C

Triads in Scale: Gb Fb+ Gdim Adim Bbdim

Key Gb

Gb Abb Bbb Cb C D Eb F

Triads in Scale: Cb Bbb+ Cdim Ddim Ebdim