Theoretical – No Known Name

(11-57-2)

Key C

C C# D D# E F F# G G# A#

Triads in Scale: C F# C#m D#m C+ C#dim A#dim

Key G

G G# A A# B C C# D D# E#

Triads in Scale: G C# G#m A#m G+ G#dim E#dim

Key D

D D# E E# F# G G# A A# B#

Triads in Scale: D G# D#m E#m D+ D#dim B#dim

Key A

A A# B B# C# D D# E E# F##

Triads in Scale: A D# A#m B#m A+ A#dim F##dim

Key E

E E# F# F## G# A A# B B# C##

Triads in Scale: E A# E#m F##m E+ E#dim C##dim

Key B

B B# C# C## D# E E# F# F## G##

Triads in Scale: B E# B#m C##m B+ B#dim G##dim

Key F#

F# F## G# G## A# B B# C# C## D##

Triads in Scale: F# B# F##m G##m F#+ F##dim D##dim

Key F

F F# G G# A Bb B C C# D#

Triads in Scale: F B F#m G#m F+ F#dim D#dim

Key Bb

Bb B C C# D Eb E F F# G#

Triads in Scale: Bb E Bm C#m Bb+ Bdim G#dim

Key Eb

Eb E F F# G Ab A Bb B C#

Triads in Scale: Eb A Em F#m Eb+ Edim C#dim

Key Ab

Ab A Bb B C Db D Eb E F#

Triads in Scale: Ab D Am Bm Ab+ Adim F#dim

Key Db

Db D Eb E F Gb G Ab A B

Triads in Scale: Db G Dm Em Db+ Ddim Bdim

Key Gb

Gb G Ab A Bb Cb C Db D E

Triads in Scale: Gb C Gm Am Gb+ Gdim Edim