Chromatic Mixolydian

(11-5671011-2)

Key C

C C# D F F# G A#

Triads in Scale: F# D+

Key G

G G# A C C# D E#

Triads in Scale: C# A+

Key D

D D# E G G# A B#

Triads in Scale: G# E+

Key A

A A# B D D# E F##

Triads in Scale: D# B+

Key E

E E# F# A A# B C##

Triads in Scale: A# F#+

Key B

B B# C# E E# F# G##

Triads in Scale: E# C#+

Key F#

F# F## G# B B# C# D##

Triads in Scale: B# G#+

Key F

F F# G Bb B C D#

Triads in Scale: B G+

Key Bb

Bb B C Eb E F G#

Triads in Scale: E C+

Key Eb

Eb E F Ab A Bb C#

Triads in Scale: A F+

Key Ab

Ab A Bb Db D Eb F#

Triads in Scale: D Bb+

Key Db

Db D Eb Gb G Ab B

Triads in Scale: G Eb+

Key Gb

Gb G Ab Cb C Db E

Triads in Scale: C Ab+