Theoretical – No Known Name

(11-3578-2)

Key C

C C# D D# E F G# A#

Triads in Scale: C#m C+ A#dim

Key G

G G# A A# B C D# E#

Triads in Scale: G#m G+ E#dim

Key D

D D# E E# F# G A# B#

Triads in Scale: D#m D+ B#dim

Key A

A A# B B# C# D E# F##

Triads in Scale: A#m A+ F##dim

Key E

E E# F# F## G# A B# C##

Triads in Scale: E#m E+ C##dim

Key B

B B# C# C## D# E F## G##

Triads in Scale: B#m B+ G##dim

Key F#

F# F## G# G## A# B C## D##

Triads in Scale: F##m F#+ D##dim

Key F

F F# G G# A Bb C# D#

Triads in Scale: F#m F+ D#dim

Key Bb

Bb B C C# D Eb F# G#

Triads in Scale: Bm Bb+ G#dim

Key Eb

Eb E F F# G Ab B C#

Triads in Scale: Em Eb+ C#dim

Key Ab

Ab A Bb B C Db E F#

Triads in Scale: Am Ab+ F#dim

Key Db

Db D Eb E F Gb A B

Triads in Scale: Dm Db+ Bdim

Key Gb

Gb G Ab A Bb Cb D E

Triads in Scale: Gm Gb+ Edim