Gipsy Hexatonic, Raga Kalakanti

(11-346711-2)

Key C

C C# F F# G# A A#

Triads in Scale: F F# F#m F+ F#dim

Key G

G G# C C# D# E E#

Triads in Scale: C C# C#m C+ C#dim

Key D

D D# G G# A# B B#

Triads in Scale: G G# G#m G+ G#dim

Key A

A A# D D# E# F# F##

Triads in Scale: D D# D#m D+ D#dim

Key E

E E# A A# B# C# C##

Triads in Scale: A A# A#m A+ A#dim

Key B

B B# E E# F## G# G##

Triads in Scale: E E# E#m E+ E#dim

Key F#

F# F## B B# C## D# D##

Triads in Scale: B B# B#m B+ B#dim

Key F

F F# Bb B C# D D#

Triads in Scale: Bb B Bm Bb+ Bdim

Key Bb

Bb B Eb E F# G G#

Triads in Scale: Eb E Em Eb+ Edim

Key Eb

Eb E Ab A B C C#

Triads in Scale: Ab A Am Ab+ Adim

Key Ab

Ab A Db D E F F#

Triads in Scale: Db D Dm Db+ Ddim

Key Db

Db D Gb G A Bb B

Triads in Scale: Gb G Gm Gb+ Gdim

Key Gb

Gb G Cb C D Eb E

Triads in Scale: Cb C Cm Cb+ Cdim