Theoretical – No Known Name

(11-258-6)

Key C

C Db Eb E F# G A Bb B

Triads in Scale: C Eb Cm Em Am Bbm Eb+ Edim F#dim Gdim Adim

Key G

G Ab Bb B C# D E F F#

Triads in Scale: G Bb Gm Bm Em Fm Bb+ Bdim C#dim Ddim Edim

Key D

D Eb F F# G# A B C C#

Triads in Scale: D F Dm F#m Bm Cm F+ F#dim G#dim Adim Bdim

Key A

A Bb C C# D# E F# G G#

Triads in Scale: A C Am C#m F#m Gm C+ C#dim D#dim Edim F#dim

Key E

E F G G# A# B C# D D#

Triads in Scale: E G Em G#m C#m Dm G+ G#dim A#dim Bdim C#dim

Key B

B C D D# E# F# G# A A#

Triads in Scale: B D Bm D#m G#m Am D+ D#dim E#dim F#dim G#dim

Key F#

F# G A A# B# C# D# E E#

Triads in Scale: F# A F#m A#m D#m Em A+ A#dim B#dim C#dim D#dim

Key F

F Gb Ab A B C D Eb E

Triads in Scale: F Ab Fm Am Dm Ebm Ab+ Adim Bdim Cdim Ddim

Key Bb

Bb Cb Db D E F G Ab A

Triads in Scale: Bb Db Bbm Dm Gm Abm Db+ Ddim Edim Fdim Gdim

Key Eb

Eb Fb Gb G A Bb C Db D

Triads in Scale: Eb Gb Ebm Gm Cm Dbm Gb+ Gdim Adim Bbdim Cdim

Key Ab

Ab Bbb Cb C D Eb F Gb G

Triads in Scale: Ab Cb Abm Cm Fm Gbm Cb+ Cdim Ddim Ebdim Fdim

Key Db

Db Ebb Fb F G Ab Bb Cb C

Triads in Scale: Db Fb Dbm Fm Bbm Cbm Fb+ Fdim Gdim Abdim Bbdim

Key Gb

Gb Abb Bbb Bb C Db Eb Fb F

Triads in Scale: Gb Bbb Gbm Bbm Ebm Fbm Bbb+ Bbdim Cdim Dbdim Ebdim