Theoretical – No Known Name

(11-2568910-7)

Key C

C Eb E Gb Ab B

Triads in Scale: Ab Ab+ Eb+ Cdim

Key G

G Bb B Db Eb F#

Triads in Scale: Eb Eb+ Bb+ Gdim

Key D

D F F# Ab Bb C#

Triads in Scale: Bb Bb+ F+ Ddim

Key A

A C C# Eb F G#

Triads in Scale: F F+ C+ Adim

Key E

E G G# Bb C D#

Triads in Scale: C C+ G+ Edim

Key B

B D D# F G A#

Triads in Scale: G G+ D+ Bdim

Key F#

F# A A# C D E#

Triads in Scale: D D+ A+ F#dim

Key F

F Ab A Cb Db E

Triads in Scale: Db Db+ Ab+ Fdim

Key Bb

Bb Db D Fb Gb A

Triads in Scale: Gb Gb+ Db+ Bbdim

Key Eb

Eb Gb G Bbb Cb D

Triads in Scale: Cb Cb+ Gb+ Ebdim

Key Ab

Ab Cb C Ebb Fb G

Triads in Scale: Fb Fb+ Cb+ Abdim

Key Db

Db Fb F Abb Bbb C

Triads in Scale: Bbb Bbb+ Fb+ Dbdim

Key Gb

Gb Bbb Bb Dbb Ebb F

Triads in Scale: Ebb Ebb+ Bbb+ Gbdim