Theoretical – No Known Name

(10-6789-5)

Key C

C Eb F F# Ab Bb B

Triads in Scale: Ab Fm

Key G

G Bb C C# Eb F F#

Triads in Scale: Eb Cm

Key D

D F G G# Bb C C#

Triads in Scale: Bb Gm

Key A

A C D D# F G G#

Triads in Scale: F Dm

Key E

E G A A# C D D#

Triads in Scale: C Am

Key B

B D E E# G A A#

Triads in Scale: G Em

Key F#

F# A B B# D E E#

Triads in Scale: D Bm

Key F

F Ab Bb B Db Eb E

Triads in Scale: Db Bbm

Key Bb

Bb Db Eb E Gb Ab A

Triads in Scale: Gb Ebm

Key Eb

Eb Gb Ab A Cb Db D

Triads in Scale: Cb Abm

Key Ab

Ab Cb Db D Fb Gb G

Triads in Scale: Fb Dbm

Key Db

Db Fb Gb G Bbb Cb C

Triads in Scale: Bbb Gbm

Key Gb

Gb Bbb Cb C Ebb Fb F

Triads in Scale: Ebb Cbm