Theoretical – No Known Name

(10-479-1)

Key C

C C# D D# E G A# B

Triads in Scale: C G Em G+ C#dim A#dim

Key G

G G# A A# B D E# F#

Triads in Scale: G D Bm D+ G#dim E#dim

Key D

D D# E E# F# A B# C#

Triads in Scale: D A F#m A+ D#dim B#dim

Key A

A A# B B# C# E F## G#

Triads in Scale: A E C#m E+ A#dim F##dim

Key E

E E# F# F## G# B C## D#

Triads in Scale: E B G#m B+ E#dim C##dim

Key B

B B# C# C## D# F# G## A#

Triads in Scale: B F# D#m F#+ B#dim G##dim

Key F#

F# F## G# G## A# C# D## E#

Triads in Scale: F# C# A#m C#+ F##dim D##dim

Key F

F F# G G# A C D# E

Triads in Scale: F C Am C+ F#dim D#dim

Key Bb

Bb B C C# D F G# A

Triads in Scale: Bb F Dm F+ Bdim G#dim

Key Eb

Eb E F F# G Bb C# D

Triads in Scale: Eb Bb Gm Bb+ Edim C#dim

Key Ab

Ab A Bb B C Eb F# G

Triads in Scale: Ab Eb Cm Eb+ Adim F#dim

Key Db

Db D Eb E F Ab B C

Triads in Scale: Db Ab Fm Ab+ Ddim Bdim

Key Gb

Gb G Ab A Bb Db E F

Triads in Scale: Gb Db Bbm Db+ Gdim Edim