Theoretical – No Known Name

(10-478-3)

Key C

C C# D F F# G# A Bb

Triads in Scale: D F Bb Dm F#m F+ Bb+ F#dim G#dim

Key G

G G# A C C# D# E F

Triads in Scale: A C F Am C#m C+ F+ C#dim D#dim

Key D

D D# E G G# A# B C

Triads in Scale: E G C Em G#m G+ C+ G#dim A#dim

Key A

A A# B D D# E# F# G

Triads in Scale: B D G Bm D#m D+ G+ D#dim E#dim

Key E

E E# F# A A# B# C# D

Triads in Scale: F# A D F#m A#m A+ D+ A#dim B#dim

Key B

B B# C# E E# F## G# A

Triads in Scale: C# E A C#m E#m E+ A+ E#dim F##dim

Key F#

F# F## G# B B# C## D# E

Triads in Scale: G# B E G#m B#m B+ E+ B#dim C##dim

Key F

F F# G Bb B C# D Eb

Triads in Scale: G Bb Eb Gm Bm Bb+ Eb+ Bdim C#dim

Key Bb

Bb B C Eb E F# G Ab

Triads in Scale: C Eb Ab Cm Em Eb+ Ab+ Edim F#dim

Key Eb

Eb E F Ab A B C Db

Triads in Scale: F Ab Db Fm Am Ab+ Db+ Adim Bdim

Key Ab

Ab A Bb Db D E F Gb

Triads in Scale: Bb Db Gb Bbm Dm Db+ Gb+ Ddim Edim

Key Db

Db D Eb Gb G A Bb Cb

Triads in Scale: Eb Gb Cb Ebm Gm Gb+ Cb+ Gdim Adim

Key Gb

Gb G Ab Cb C D Eb Fb

Triads in Scale: Ab Cb Fb Abm Cm Cb+ Fb+ Cdim Ddim