Theoretical – No Known Name

(10-345-7)

Key C

C Db D E F Gb G A

Triads in Scale: C F Dm

Key G

G Ab A B C Db D E

Triads in Scale: G C Am

Key D

D Eb E F# G Ab A B

Triads in Scale: D G Em

Key A

A Bb B C# D Eb E F#

Triads in Scale: A D Bm

Key E

E F F# G# A Bb B C#

Triads in Scale: E A F#m

Key B

B C C# D# E F F# G#

Triads in Scale: B E C#m

Key F#

F# G G# A# B C C# D#

Triads in Scale: F# B G#m

Key F

F Gb G A Bb Cb C D

Triads in Scale: F Bb Gm

Key Bb

Bb Cb C D Eb Fb F G

Triads in Scale: Bb Eb Cm

Key Eb

Eb Fb F G Ab Bbb Bb C

Triads in Scale: Eb Ab Fm

Key Ab

Ab Bbb Bb C Db Ebb Eb F

Triads in Scale: Ab Db Bbm

Key Db

Db Ebb Eb F Gb Abb Ab Bb

Triads in Scale: Db Gb Ebm

Key Gb

Gb Abb Ab Bb Cb Dbb Db Eb

Triads in Scale: Gb Cb Abm