Theoretical – No Known Name 4#’s

(10-29-1)

Key C

C C# D D# E F# A A# B

Triads in Scale: D F# A B D#m F#m Am Bm D+ D#dim F#dim A#dim

Key G

G G# A A# B C# E E# F#

Triads in Scale: A C# E F# A#m C#m Em F#m A+ A#dim C#dim E#dim

Key D

D D# E E# F# G# B B# C#

Triads in Scale: E G# B C# E#m G#m Bm C#m E+ E#dim G#dim B#dim

Key A

A A# B B# C# D# F# F## G#

Triads in Scale: B D# F# G# B#m D#m F#m G#m B+ B#dim D#dim F##dim

Key E

E E# F# F## G# A# C# C## D#

Triads in Scale: F# A# C# D# F##m A#m C#m D#m F#+ F##dim A#dim C##dim

Key B

B B# C# C## D# E# G# G## A#

Triads in Scale: C# E# G# A# C##m E#m G#m A#m C#+ C##dim E#dim G##dim

Key F#

F# F## G# G## A# B# D# D## E#

Triads in Scale: G# B# D# E# G##m B#m D#m E#m G#+ G##dim B#dim D##dim

Key F

F F# G G# A B D D# E

Triads in Scale: G B D E G#m Bm Dm Em G+ G#dim Bdim D#dim

Key Bb

Bb B C C# D E G G# A

Triads in Scale: C E G A C#m Em Gm Am C+ C#dim Edim G#dim

Key Eb

Eb E F F# G A C C# D

Triads in Scale: F A C D F#m Am Cm Dm F+ F#dim Adim C#dim

Key Ab

Ab A Bb B C D F F# G

Triads in Scale: Bb D F G Bm Dm Fm Gm Bb+ Bdim Ddim F#dim

Key Db

Db D Eb E F G Bb B C

Triads in Scale: Eb G Bb C Em Gm Bbm Cm Eb+ Edim Gdim Bdim

Key Gb

Gb G Ab A Bb C Eb E F

Triads in Scale: Ab C Eb F Am Cm Ebm Fm Ab+ Adim Cdim Edim