Theoretical – No Known Name

(10-245910-6)

Key C

C Db D Eb G B

Triads in Scale: G Cm Eb+

Key G

G Ab A Bb D F#

Triads in Scale: D Gm Bb+

Key D

D Eb E F A C#

Triads in Scale: A Dm F+

Key A

A Bb B C E G#

Triads in Scale: E Am C+

Key E

E F F# G B D#

Triads in Scale: B Em G+

Key B

B C C# D F# A#

Triads in Scale: F# Bm D+

Key F#

F# G G# A C# E#

Triads in Scale: C# F#m A+

Key F

F Gb G Ab C E

Triads in Scale: C Fm Ab+

Key Bb

Bb Cb C Db F A

Triads in Scale: F Bbm Db+

Key Eb

Eb Fb F Gb Bb D

Triads in Scale: Bb Ebm Gb+

Key Ab

Ab Bbb Bb Cb Eb G

Triads in Scale: Eb Abm Cb+

Key Db

Db Ebb Eb Fb Ab C

Triads in Scale: Ab Dbm Fb+

Key Gb

Gb Abb Ab Bbb Db F

Triads in Scale: Db Gbm Bbb+