Mela Ganamurti (India)

(9-568-2)

Key C

C C# D F G G# B

Triads in Scale: G G#dim Bdim

Key G

G G# A C D D# F#

Triads in Scale: D D#dim F#dim

Key D

D D# E G A A# C#

Triads in Scale: A A#dim C#dim

Key A

A A# B D E E# G#

Triads in Scale: E E#dim G#dim

Key E

E E# F# A B B# D#

Triads in Scale: B B#dim D#dim

Key B

B B# C# E F# F## A#

Triads in Scale: F# F##dim A#dim

Key F#

F# F## G# B C# C## E#

Triads in Scale: C# C##dim E#dim

Key F

F F# G Bb C C# E

Triads in Scale: C C#dim Edim

Key Bb

Bb B C Eb F F# A

Triads in Scale: F F#dim Adim

Key Eb

Eb E F Ab Bb B D

Triads in Scale: Bb Bdim Ddim

Key Ab

Ab A Bb Db Eb E G

Triads in Scale: Eb Edim Gdim

Key Db

Db D Eb Gb Ab A C

Triads in Scale: Ab Adim Cdim

Key Gb

Gb G Ab Cb Db D F

Triads in Scale: Db Ddim Fdim