Theoretical – No Known Name

(9-458-6)

Key C

C Db Eb E G Ab A

Triads in Scale: C Ab Cm Ab+ Adim

Key G

G Ab Bb B D Eb E

Triads in Scale: G Eb Gm Eb+ Edim

Key D

D Eb F F# A Bb B

Triads in Scale: D Bb Dm Bb+ Bdim

Key A

A Bb C C# E F F#

Triads in Scale: A F Am F+ F#dim

Key E

E F G G# B C C#

Triads in Scale: E C Em C+ C#dim

Key B

B C D D# F# G G#

Triads in Scale: B G Bm G+ G#dim

Key F#

F# G A A# C# D D#

Triads in Scale: F# D F#m D+ D#dim

Key F

F Gb Ab A C Db D

Triads in Scale: F Db Fm Db+ Ddim

Key Bb

Bb Cb Db D F Gb G

Triads in Scale: Bb Gb Bbm Gb+ Gdim

Key Eb

Eb Fb Gb G Bb Cb C

Triads in Scale: Eb Cb Ebm Cb+ Cdim

Key Ab

Ab Bbb Cb C Eb Fb F

Triads in Scale: Ab Fb Abm Fb+ Fdim

Key Db

Db Ebb Fb F Ab Bbb Bb

Triads in Scale: Db Bbb Dbm Bbb+ Bbdim

Key Gb

Gb Abb Bbb Bb Db Ebb Eb

Triads in Scale: Gb Ebb Gbm Ebb+ Ebdim