Theoretical – No Known Name

(9-4569-2)

Key C

C F F# G G# B

Triads in Scale: Fm

Key G

G C C# D D# F#

Triads in Scale: Cm

Key D

D G G# A A# C#

Triads in Scale: Gm

Key A

A D D# E E# G#

Triads in Scale: Dm

Key E

E A A# B B# D#

Triads in Scale: Am

Key B

B E E# F# F## A#

Triads in Scale: Em

Key F#

F# B B# C# C## E#

Triads in Scale: Bm

Key F

F Bb B C C# E

Triads in Scale: Bbm

Key Bb

Bb Eb E F F# A

Triads in Scale: Ebm

Key Eb

Eb Ab A Bb B D

Triads in Scale: Abm

Key Ab

Ab Db D Eb E G

Triads in Scale: Dbm

Key Db

Db Gb G Ab A C

Triads in Scale: Gbm

Key Gb

Gb Cb C Db D F

Triads in Scale: Cbm