Theoretical – No Known Name

(9-37-3)

Key C

C C# D E F F# G# A

Triads in Scale: D F A C#m Dm F#m Am C+ F+ F#dim

Key G

G G# A B C C# D# E

Triads in Scale: A C E G#m Am C#m Em G+ C+ C#dim

Key D

D D# E F# G G# A# B

Triads in Scale: E G B D#m Em G#m Bm D+ G+ G#dim

Key A

A A# B C# D D# E# F#

Triads in Scale: B D F# A#m Bm D#m F#m A+ D+ D#dim

Key E

E E# F# G# A A# B# C#

Triads in Scale: F# A C# E#m F#m A#m C#m E+ A+ A#dim

Key B

B B# C# D# E E# F## G#

Triads in Scale: C# E G# B#m C#m E#m G#m B+ E+ E#dim

Key F#

F# F## G# A# B B# C## D#

Triads in Scale: G# B D# F##m G#m B#m D#m F#+ B+ B#dim

Key F

F F# G A Bb B C# D

Triads in Scale: G Bb D F#m Gm Bm Dm F+ Bb+ Bdim

Key Bb

Bb B C D Eb E F# G

Triads in Scale: C Eb G Bm Cm Em Gm Bb+ Eb+ Edim

Key Eb

Eb E F G Ab A B C

Triads in Scale: F Ab C Em Fm Am Cm Eb+ Ab+ Adim

Key Ab

Ab A Bb C Db D E F

Triads in Scale: Bb Db F Am Bbm Dm Fm Ab+ Db+ Ddim

Key Db

Db D Eb F Gb G A Bb

Triads in Scale: Eb Gb Bb Dm Ebm Gm Bbm Db+ Gb+ Gdim

Key Gb

Gb G Ab Bb Cb C D Eb

Triads in Scale: Ab Cb Eb Gm Abm Cm Ebm Gb+ Cb+ Cdim