Messiaen Mode 2

(9-3569-2)

Key C

C D F F# G# B

Triads in Scale: Bm G#dim Bdim

Key G

G A C C# D# F#

Triads in Scale: F#m D#dim F#dim

Key D

D E G G# A# C#

Triads in Scale: C#m A#dim C#dim

Key A

A B D D# E# G#

Triads in Scale: G#m E#dim G#dim

Key E

E F# A A# B# D#

Triads in Scale: D#m B#dim D#dim

Key B

B C# E E# F## A#

Triads in Scale: A#m F##dim A#dim

Key F#

F# G# B B# C## E#

Triads in Scale: E#m C##dim E#dim

Key F

F G Bb B C# E

Triads in Scale: Em C#dim Edim

Key Bb

Bb C Eb E F# A

Triads in Scale: Am F#dim Adim

Key Eb

Eb F Ab A B D

Triads in Scale: Dm Bdim Ddim

Key Ab

Ab Bb Db D E G

Triads in Scale: Gm Edim Gdim

Key Db

Db Eb Gb G A C

Triads in Scale: Cm Adim Cdim

Key Gb

Gb Ab Cb C D F

Triads in Scale: Fm Ddim Fdim