Theoretical – No Known Name

(9-3489-10)

Key C

C Db Eb Fb Ab Bbb

Triads in Scale: Ab Dbm Fb+

Key G

G Ab Bb Cb Eb Fb

Triads in Scale: Eb Abm Cb+

Key D

D Eb F Gb Bb Cb

Triads in Scale: Bb Ebm Gb+

Key A

A Bb C Db F Gb

Triads in Scale: F Bbm Db+

Key E

E F G Ab C Db

Triads in Scale: C Fm Ab+

Key B

B C D Eb G Ab

Triads in Scale: G Cm Eb+

Key F#

F# G A Bb D Eb

Triads in Scale: D Gm Bb+

Key F

F Gb Ab Bbb Db Ebb

Triads in Scale: Db Gbm Bbb+

Key Bb

Bb Cb Db Ebb Gb Abb

Triads in Scale: Gb Cbm Ebb+

Key Eb

Eb Fb Gb Abb Cb Dbb

Triads in Scale: Cb Fbm Abb+

Key Ab

Ab Bbb Cb Dbb Fb Gbb

Triads in Scale: Fb Bbbm Dbb+

Key Db

Db Ebb Fb Gbb Bbb Cbb

Triads in Scale: Bbb Ebbm Gbb+

Key Gb

Gb Abb Bbb Cbb Ebb Fbb

Triads in Scale: Ebb Abbm Cbb+