Raga Rasamanjari (India)

(9-3489-1)

Key C

C D# E F# G B

Triads in Scale: C B Em G+

Key G

G A# B C# D F#

Triads in Scale: G F# Bm D+

Key D

D E# F# G# A C#

Triads in Scale: D C# F#m A+

Key A

A B# C# D# E G#

Triads in Scale: A G# C#m E+

Key E

E F## G# A# B D#

Triads in Scale: E D# G#m B+

Key B

B C## D# E# F# A#

Triads in Scale: B A# D#m F#+

Key F#

F# G## A# B# C# E#

Triads in Scale: F# E# A#m C#+

Key F

F G# A B C E

Triads in Scale: F E Am C+

Key Bb

Bb C# D E F A

Triads in Scale: Bb A Dm F+

Key Eb

Eb F# G A Bb D

Triads in Scale: Eb D Gm Bb+

Key Ab

Ab B C D Eb G

Triads in Scale: Ab G Cm Eb+

Key Db

Db E F G Ab C

Triads in Scale: Db C Fm Ab+

Key Gb

Gb A Bb C Db F

Triads in Scale: Gb F Bbm Db+