Theoretical – No Known Name

(9-28-3)

Key C

C C# D E F# G A Bb

Triads in Scale: C D A F#m Gm Am Bb+ C#dim Edim F#dim

Key G

G G# A B C# D E F

Triads in Scale: G A E C#m Dm Em F+ G#dim Bdim C#dim

Key D

D D# E F# G# A B C

Triads in Scale: D E B G#m Am Bm C+ D#dim F#dim G#dim

Key A

A A# B C# D# E F# G

Triads in Scale: A B F# D#m Em F#m G+ A#dim C#dim D#dim

Key E

E E# F# G# A# B C# D

Triads in Scale: E F# C# A#m Bm C#m D+ E#dim G#dim A#dim

Key B

B B# C# D# E# F# G# A

Triads in Scale: B C# G# E#m F#m G#m A+ B#dim D#dim E#dim

Key F#

F# F## G# A# B# C# D# E

Triads in Scale: F# G# D# B#m C#m D#m E+ F##dim A#dim B#dim

Key F

F F# G A B C D Eb

Triads in Scale: F G D Bm Cm Dm Eb+ F#dim Adim Bdim

Key Bb

Bb B C D E F G Ab

Triads in Scale: Bb C G Em Fm Gm Ab+ Bdim Ddim Edim

Key Eb

Eb E F G A Bb C Db

Triads in Scale: Eb F C Am Bbm Cm Db+ Edim Gdim Adim

Key Ab

Ab A Bb C D Eb F Gb

Triads in Scale: Ab Bb F Dm Ebm Fm Gb+ Adim Cdim Ddim

Key Db

Db D Eb F G Ab Bb Cb

Triads in Scale: Db Eb Bb Gm Abm Bbm Cb+ Ddim Fdim Gdim

Key Gb

Gb G Ab Bb C Db Eb Fb

Triads in Scale: Gb Ab Eb Cm Dbm Ebm Fb+ Gdim Bbdim Cdim