Theoretical – No Known Name

(9-259-7)

Key C

C Eb F Gb G Ab A

Triads in Scale: F Ab Cm Fm Cdim

Key G

G Bb C Db D Eb E

Triads in Scale: C Eb Gm Cm Gdim

Key D

D F G Ab A Bb B

Triads in Scale: G Bb Dm Gm Ddim

Key A

A C D Eb E F F#

Triads in Scale: D F Am Dm Adim

Key E

E G A Bb B C C#

Triads in Scale: A C Em Am Edim

Key B

B D E F F# G G#

Triads in Scale: E G Bm Em Bdim

Key F#

F# A B C C# D D#

Triads in Scale: B D F#m Bm F#dim

Key F

F Ab Bb Cb C Db D

Triads in Scale: Bb Db Fm Bbm Fdim

Key Bb

Bb Db Eb Fb F Gb G

Triads in Scale: Eb Gb Bbm Ebm Bbdim

Key Eb

Eb Gb Ab Bbb Bb Cb C

Triads in Scale: Ab Cb Ebm Abm Ebdim

Key Ab

Ab Cb Db Ebb Eb Fb F

Triads in Scale: Db Fb Abm Dbm Abdim

Key Db

Db Fb Gb Abb Ab Bbb Bb

Triads in Scale: Gb Bbb Dbm Gbm Dbdim

Key Gb

Gb Bbb Cb Dbb Db Ebb Eb

Triads in Scale: Cb Ebb Gbm Cbm Gbdim