Raga Ranjani, Rangini (India)

(9-2589-1)

Key C

C D D# F# A B

Triads in Scale: D B D#m Bm D#dim F#dim

Key G

G A A# C# E F#

Triads in Scale: A F# A#m F#m A#dim C#dim

Key D

D E E# G# B C#

Triads in Scale: E C# E#m C#m E#dim G#dim

Key A

A B B# D# F# G#

Triads in Scale: B G# B#m G#m B#dim D#dim

Key E

E F# F## A# C# D#

Triads in Scale: F# D# F##m D#m F##dim A#dim

Key B

B C# C## E# G# A#

Triads in Scale: C# A# C##m A#m C##dim E#dim

Key F#

F# G# G## B# D# E#

Triads in Scale: G# E# G##m E#m G##dim B#dim

Key F

F G G# B D E

Triads in Scale: G E G#m Em G#dim Bdim

Key Bb

Bb C C# E G A

Triads in Scale: C A C#m Am C#dim Edim

Key Eb

Eb F F# A C D

Triads in Scale: F D F#m Dm F#dim Adim

Key Ab

Ab Bb B D F G

Triads in Scale: Bb G Bm Gm Bdim Ddim

Key Db

Db Eb E G Bb C

Triads in Scale: Eb C Em Cm Edim Gdim

Key Gb

Gb Ab A C Eb F

Triads in Scale: Ab F Am Fm Adim Cdim