Theoretical – No Known Name

(9-248-5)

Key C

C D E G Ab Bb B

Triads in Scale: C G Em Gm Ab+ Edim

Key G

G A B D Eb F F#

Triads in Scale: G D Bm Dm Eb+ Bdim

Key D

D E F# A Bb C C#

Triads in Scale: D A F#m Am Bb+ F#dim

Key A

A B C# E F G G#

Triads in Scale: A E C#m Em F+ C#dim

Key E

E F# G# B C D D#

Triads in Scale: E B G#m Bm C+ G#dim

Key B

B C# D# F# G A A#

Triads in Scale: B F# D#m F#m G+ D#dim

Key F#

F# G# A# C# D E E#

Triads in Scale: F# C# A#m C#m D+ A#dim

Key F

F G A C Db Eb E

Triads in Scale: F C Am Cm Db+ Adim

Key Bb

Bb C D F Gb Ab A

Triads in Scale: Bb F Dm Fm Gb+ Ddim

Key Eb

Eb F G Bb Cb Db D

Triads in Scale: Eb Bb Gm Bbm Cb+ Gdim

Key Ab

Ab Bb C Eb Fb Gb G

Triads in Scale: Ab Eb Cm Ebm Fb+ Cdim

Key Db

Db Eb F Ab Bbb Cb C

Triads in Scale: Db Ab Fm Abm Bbb+ Fdim

Key Gb

Gb Ab Bb Db Ebb Fb F

Triads in Scale: Gb Db Bbm Dbm Ebb+ Bbdim