Theoretical – No Known Name

(9-245-3)

Key C

C C# E F# A Bb B

Triads in Scale: A F#m Am F#dim

Key G

G G# B C# E F F#

Triads in Scale: E C#m Em C#dim

Key D

D D# F# G# B C C#

Triads in Scale: B G#m Bm G#dim

Key A

A A# C# D# F# G G#

Triads in Scale: F# D#m F#m D#dim

Key E

E E# G# A# C# D D#

Triads in Scale: C# A#m C#m A#dim

Key B

B B# D# E# G# A A#

Triads in Scale: G# E#m G#m E#dim

Key F#

F# F## A# B# D# E E#

Triads in Scale: D# B#m D#m B#dim

Key F

F F# A B D Eb E

Triads in Scale: D Bm Dm Bdim

Key Bb

Bb B D E G Ab A

Triads in Scale: G Em Gm Edim

Key Eb

Eb E G A C Db D

Triads in Scale: C Am Cm Adim

Key Ab

Ab A C D F Gb G

Triads in Scale: F Dm Fm Ddim

Key Db

Db D F G Bb Cb C

Triads in Scale: Bb Gm Bbm Gdim

Key Gb

Gb G Bb C Eb Fb F

Triads in Scale: Eb Cm Ebm Cdim