Theoretical – No Known Name

(9-236789-5)

Key C

C F Ab B

Triads in Scale: Fm

Key G

G C Eb F#

Triads in Scale: Cm

Key D

D G Bb C#

Triads in Scale: Gm

Key A

A D F G#

Triads in Scale: Dm

Key E

E A C D#

Triads in Scale: Am

Key B

B E G A#

Triads in Scale: Em

Key F#

F# B D E#

Triads in Scale: Bm

Key F

F Bb Db E

Triads in Scale: Bbm

Key Bb

Bb Eb Gb A

Triads in Scale: Ebm

Key Eb

Eb Ab Cb D

Triads in Scale: Abm

Key Ab

Ab Db Fb G

Triads in Scale: Dbm

Key Db

Db Gb Bbb C

Triads in Scale: Gbm

Key Gb

Gb Cb Ebb F

Triads in Scale: Cbm