Raga Manaranjani (India)

(9-23589-6)

Key C

C Db E G Bb

Triads in Scale: C Gdim

Key G

G Ab B D F

Triads in Scale: G Ddim

Key D

D Eb F# A C

Triads in Scale: D Adim

Key A

A Bb C# E G

Triads in Scale: A Edim

Key E

E F G# B D

Triads in Scale: E Bdim

Key B

B C D# F# A

Triads in Scale: B F#dim

Key F#

F# G A# C# E

Triads in Scale: F# C#dim

Key F

F Gb A C Eb

Triads in Scale: F Cdim

Key Bb

Bb Cb D F Ab

Triads in Scale: Bb Fdim

Key Eb

Eb Fb G Bb Db

Triads in Scale: Eb Bbdim

Key Ab

Ab Bbb C Eb Gb

Triads in Scale: Ab Ebdim

Key Db

Db Ebb F Ab Cb

Triads in Scale: Db Abdim

Key Gb

Gb Abb Bb Db Fb

Triads in Scale: Gb Dbdim