Theoretical – No Known Name

(9-23489-6)

Key C

C Db E F G

Triads in Scale: C

Key G

G Ab B C D

Triads in Scale: G

Key D

D Eb F# G A

Triads in Scale: D

Key A

A Bb C# D E

Triads in Scale: A

Key E

E F G# A B

Triads in Scale: E

Key B

B C D# E F#

Triads in Scale: B

Key F#

F# G A# B C#

Triads in Scale: F#

Key F

F Gb A Bb C

Triads in Scale: F

Key Bb

Bb Cb D Eb F

Triads in Scale: Bb

Key Eb

Eb Fb G Ab Bb

Triads in Scale: Eb

Key Ab

Ab Bbb C Db Eb

Triads in Scale: Ab

Key Db

Db Ebb F Gb Ab

Triads in Scale: Db

Key Gb

Gb Abb Bb Cb Db

Triads in Scale: Gb