Theoretical – No Known Name

(8-4678-5)

Key C

C Eb E Ab Bb

Triads in Scale: Ab Ab+

Key G

G Bb B Eb F

Triads in Scale: Eb Eb+

Key D

D F F# Bb C

Triads in Scale: Bb Bb+

Key A

A C C# F G

Triads in Scale: F F+

Key E

E G G# C D

Triads in Scale: C C+

Key B

B D D# G A

Triads in Scale: G G+

Key F#

F# A A# D E

Triads in Scale: D D+

Key F

F Ab A Db Eb

Triads in Scale: Db Db+

Key Bb

Bb Db D Gb Ab

Triads in Scale: Gb Gb+

Key Eb

Eb Gb G Cb Db

Triads in Scale: Cb Cb+

Key Ab

Ab Cb C Fb Gb

Triads in Scale: Fb Fb+

Key Db

Db Fb F Bbb Cb

Triads in Scale: Bbb Bbb+

Key Gb

Gb Bbb Bb Ebb Fb

Triads in Scale: Ebb Ebb+