Theoretical – No Known Name

(8-37-2)

Key C

C C# D E F F# A

Triads in Scale: D F A Dm F#m Am F+ F#dim

Key G

G G# A B C C# E

Triads in Scale: A C E Am C#m Em C+ C#dim

Key D

D D# E F# G G# B

Triads in Scale: E G B Em G#m Bm G+ G#dim

Key A

A A# B C# D D# F#

Triads in Scale: B D F# Bm D#m F#m D+ D#dim

Key E

E E# F# G# A A# C#

Triads in Scale: F# A C# F#m A#m C#m A+ A#dim

Key B

B B# C# D# E E# G#

Triads in Scale: C# E G# C#m E#m G#m E+ E#dim

Key F#

F# F## G# A# B B# D#

Triads in Scale: G# B D# G#m B#m D#m B+ B#dim

Key F

F F# G A Bb B D

Triads in Scale: G Bb D Gm Bm Dm Bb+ Bdim

Key Bb

Bb B C D Eb E G

Triads in Scale: C Eb G Cm Em Gm Eb+ Edim

Key Eb

Eb E F G Ab A C

Triads in Scale: F Ab C Fm Am Cm Ab+ Adim

Key Ab

Ab A Bb C Db D F

Triads in Scale: Bb Db F Bbm Dm Fm Db+ Ddim

Key Db

Db D Eb F Gb G Bb

Triads in Scale: Eb Gb Bb Ebm Gm Bbm Gb+ Gdim

Key Gb

Gb G Ab Bb Cb C Eb

Triads in Scale: Ab Cb Eb Abm Cm Ebm Cb+ Cdim