Theoretical – No Known Name

(8-2478-1)

Key C

C D E G# B

Triads in Scale: E C+ G#dim

Key G

G A B D# F#

Triads in Scale: B G+ D#dim

Key D

D E F# A# C#

Triads in Scale: F# D+ A#dim

Key A

A B C# E# G#

Triads in Scale: C# A+ E#dim

Key E

E F# G# B# D#

Triads in Scale: G# E+ B#dim

Key B

B C# D# F## A#

Triads in Scale: D# B+ F##dim

Key F#

F# G# A# C## E#

Triads in Scale: A# F#+ C##dim

Key F

F G A C# E

Triads in Scale: A F+ C#dim

Key Bb

Bb C D F# A

Triads in Scale: D Bb+ F#dim

Key Eb

Eb F G B D

Triads in Scale: G Eb+ Bdim

Key Ab

Ab Bb C E G

Triads in Scale: C Ab+ Edim

Key Db

Db Eb F A C

Triads in Scale: F Db+ Adim

Key Gb

Gb Ab Bb D F

Triads in Scale: Bb Gb+ Ddim