Theoretical – No Known Name

(8-237-9)

Key C

C Db Eb Fb F Ab

Triads in Scale: Db Ab Dbm Fm Db+ Fb+

Key G

G Ab Bb Cb C Eb

Triads in Scale: Ab Eb Abm Cm Ab+ Cb+

Key D

D Eb F Gb G Bb

Triads in Scale: Eb Bb Ebm Gm Eb+ Gb+

Key A

A Bb C Db D F

Triads in Scale: Bb F Bbm Dm Bb+ Db+

Key E

E F G Ab A C

Triads in Scale: F C Fm Am F+ Ab+

Key B

B C D Eb E G

Triads in Scale: C G Cm Em C+ Eb+

Key F#

F# G A Bb B D

Triads in Scale: G D Gm Bm G+ Bb+

Key F

F Gb Ab Bbb Bb Db

Triads in Scale: Gb Db Gbm Bbm Gb+ Bbb+

Key Bb

Bb Cb Db Ebb Eb Gb

Triads in Scale: Cb Gb Cbm Ebm Cb+ Ebb+

Key Eb

Eb Fb Gb Abb Ab Cb

Triads in Scale: Fb Cb Fbm Abm Fb+ Abb+

Key Ab

Ab Bbb Cb Dbb Db Fb

Triads in Scale: Bbb Fb Bbbm Dbm Bbb+ Dbb+

Key Db

Db Ebb Fb Gbb Gb Bbb

Triads in Scale: Ebb Bbb Ebbm Gbm Ebb+ Gbb+

Key Gb

Gb Abb Bbb Cbb Cb Ebb

Triads in Scale: Abb Ebb Abbm Cbm Abb+ Cbb+