Raga Desh

(6-56-2)

Key C

C D F G B

Triads in Scale: G Bdim

Key G

G A C D F#

Triads in Scale: D F#dim

Key D

D E G A C#

Triads in Scale: A C#dim

Key A

A B D E G#

Triads in Scale: E G#dim

Key E

E F# A B D#

Triads in Scale: B D#dim

Key B

B C# E F# A#

Triads in Scale: F# A#dim

Key F#

F# G# B C# E#

Triads in Scale: C# E#dim

Key F

F G Bb C E

Triads in Scale: C Edim

Key Bb

Bb C Eb F A

Triads in Scale: F Adim

Key Eb

Eb F Ab Bb D

Triads in Scale: Bb Ddim

Key Ab

Ab Bb Db Eb G

Triads in Scale: Eb Gdim

Key Db

Db Eb Gb Ab C

Triads in Scale: Ab Cdim

Key Gb

Gb Ab Cb Db F

Triads in Scale: Db Fdim