Lydian Pentachord

(6-46-1)

Key C

C D E F# G

Triads in Scale: C

Key G

G A B C# D

Triads in Scale: G

Key D

D E F# G# A

Triads in Scale: D

Key A

A B C# D# E

Triads in Scale: A

Key E

E F# G# A# B

Triads in Scale: E

Key B

B C# D# E# F#

Triads in Scale: B

Key F#

F# G# A# B# C#

Triads in Scale: F#

Key F

F G A B C

Triads in Scale: F

Key Bb

Bb C D E F

Triads in Scale: Bb

Key Eb

Eb F G A Bb

Triads in Scale: Eb

Key Ab

Ab Bb C D Eb

Triads in Scale: Ab

Key Db

Db Eb F G Ab

Triads in Scale: Db

Key Gb

Gb Ab Bb C Db

Triads in Scale: Gb