Minor 7th e.g. Am7 = C6

(4-3-1)

Key C

C E G A

Triads in Scale: C Am

Key G

G B D E

Triads in Scale: G Em

Key D

D F# A B

Triads in Scale: D Bm

Key A

A C# E F#

Triads in Scale: A F#m

Key E

E G# B C#

Triads in Scale: E C#m

Key B

B D# F# G#

Triads in Scale: B G#m

Key F#

F# A# C# D#

Triads in Scale: F# D#m

Key F

F A C D

Triads in Scale: F Dm

Key Bb

Bb D F G

Triads in Scale: Bb Gm

Key Eb

Eb G Bb C

Triads in Scale: Eb Cm

Key Ab

Ab C Eb F

Triads in Scale: Ab Fm

Key Db

Db F Ab Bb

Triads in Scale: Db Bbm

Key Gb

Gb Bb Db Eb

Triads in Scale: Gb Ebm