untitled Nonatonic 2

(14-238111314-6)

Key C

C Db D# E F F# G A Bb

Triads in Scale: C F D#m Am Bbm D#dim Edim F#dim Gdim

Key G

G Ab A# B C C# D E F

Triads in Scale: G C A#m Em Fm A#dim Bdim C#dim Ddim

Key D

D Eb E# F# G G# A B C

Triads in Scale: D G E#m Bm Cm E#dim F#dim G#dim Adim

Key A

A Bb B# C# D D# E F# G

Triads in Scale: A D B#m F#m Gm B#dim C#dim D#dim Edim

Key E

E F F## G# A A# B C# D

Triads in Scale: E A F##m C#m Dm F##dim G#dim A#dim Bdim

Key B

B C C## D# E E# F# G# A

Triads in Scale: B E C##m G#m Am C##dim D#dim E#dim F#dim

Key F#

F# G G## A# B B# C# D# E

Triads in Scale: F# B G##m D#m Em G##dim A#dim B#dim C#dim

Key F

F Gb G# A Bb B C D Eb

Triads in Scale: F Bb G#m Dm Ebm G#dim Adim Bdim Cdim

Key Bb

Bb Cb C# D Eb E F G Ab

Triads in Scale: Bb Eb C#m Gm Abm C#dim Ddim Edim Fdim

Key Eb

Eb Fb F# G Ab A Bb C Db

Triads in Scale: Eb Ab F#m Cm Dbm F#dim Gdim Adim Bbdim

Key Ab

Ab Bbb B C Db D Eb F Gb

Triads in Scale: Ab Db Bm Fm Gbm Bdim Cdim Ddim Ebdim

Key Db

Db Ebb E F Gb G Ab Bb Cb

Triads in Scale: Db Gb Em Bbm Cbm Edim Fdim Gdim Abdim

Key Gb

Gb Abb A Bb Cb C Db Eb Fb

Triads in Scale: Gb Cb Am Ebm Fbm Adim Bbdim Cdim Dbdim